Tømmekalender

Her kan du lese eller laste ned tømmekalenderen for 2021.

Tømmekalenderen med ruter for innkjøring av bevegelige helligdager og liknende blir levert i alle våre abonnenters postkasser. Her kan du åpne den for evt. å laste den ned eller å skrive ut

 

Farlig avfall i fra husholdning

§ 11-11 i Avfallsforskriften omhandler husholdningenes opplysningsplikt om avfallets innhold

Når en husholdning leverer farlig avfall, skal den så langt det er mulig gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper. Den som leverer farlig avfall, må sørge for at emballasjen er merket tydelig med disse opplysningene.

 

MOTTA NYHETSBREV

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev vil du som bruker og kunde
motta aktuell og nyttig informasjon fra oss pr. e-post.Ved å melde deg på aksepterer du at Finnmark Ressursselskap vil samle inn dine personopplysninger. Vi samler inn disse dataene for å kunne sende deg renovasjonsfaglig informasjon.