Tjenester

Åpen 10 m³ container

Lengde: 3,25 meter
Bredde: 1,85 meter
Høyde: 1,8 meter

Lukket 8³ container

Lengde: 3,38 meter
Bredde: 1,8 meter
Høyde: 1,9 meter
Leveres også som åpen.

Alle mål er veiledende og kan avvike noe i forhold til produsent. Oppgitte priser er inkl mva.

Priser:

Transport:  kr. 1032,-(+ evt. bompenger)
Blanding/restavfall: kr. 2,19 pr kg
Etter 7 dager beregnes dagsleie kr 51,-

Åpen 22 m³ og 35 m³

Containerne kan brukes til alle typer avfall. Passer godt som «rydde eller flyttecontainer» eller i forbindelse med arbeid på byggeplasser

Åpen 5 m³ container (masse)

Denne containeren er mest egnet for masse og jord/stein.