Returpunkter

Til returpunktene kan du levere følgende:

– Brunpapp

– Emballasje av glass og metall

– Stedvis også tekstiler via UFF Norge. 

Returpunktene tømmes ukentlig. Hvis noen skulle være full setter vi stor pris på tips slik at vi kan ta å få ordnet det snarest mulig.

Returpunktene skal brukes kun av husholdninger.

Husk at mat, drikkekartong , plast og brennbart restavfall ikke skal til returpunkt, men i den ordinære kommunale henteordningen. (Optibag)

Det er plassert returpunkter på følgende steder i Hammerfest og Kvalsund:

Forsøl – i krysset Sandbuktveien/Leirbuktveien

Prærien -ved Reindalen barnehage i Uranusvei.

Joh Alexandersens vei-ved Byggpartner Hammerfest

Fugleneskrysset -Fuglenesbukta

Storsvingen – Ved Coop Extra

Kvalsund – på plassen bak Coop Prix

Baksalen -ved busstoppet i Blinken/ Freidigveien

Skaidi – vis a vis Best stasjonen.

Elektrisk/elektronisk avfall, hvitevarer og batterier leveres gratis til forhandlerne av slike varer. Disse har plikt til å ta i mot slikt avfall uten å ta gebyr. EE- avfall tas også imot på sorteringsanlegget på Grøtnes.

Levering av avfall på Grøtnes:

Husholdninger kan levere inntil 200 kg husholdningsavfall gratis pr. levering.

Gratis er også inntil 1000 kg farlig avfall fra hver husstand i året.

Bygningsavfall er betalingsvare fra første kilo.

Ved levering veies bil (og evt. tilhenger) inn over vekta. Instruksjoner på sortering gis hvis dette er nødvendig og avfall klassifiseres. Når levering/sortering er gjennomført veies bil (og evt. tilhenger) ut igjen og grunnlaget for evt. betaling/fakturering foreligger.

Inne i sorteringshallen sorteres avfallet av kunden i utplasserte oppsamlingsenheter. Vi vil i størst mulig grad forsøke å ha denne hallen betjent for å kunne bidra med råd og hjelp for å få best mulig sortering.