Returpunkter

Til returpunktene kan du levere følgende:

– brunnpapp

– papir/aviser

– mykplast/hardplast

– glass/metall

– drikkekartong

Returpunktene tømmes ukentlig. Hvis noen skulle være full setter vi stor pris på tips slik at vi kan ta å få ordnet det snarest mulig.

Les informasjonsskiltet på returpunktet nøye og sorter med glede!

Returpunktene skal brukes kun av husholdninger.

Husk at mat og brennbart restavfall ikke skal til returpunkt, men i den ordinære kommunale henteordningen.

Det er plassert returpunkter på følgende steder i Hammerfest og Kvalsund:

Forsøl – i krysset Sandbuktveien/Leirbuktveien

Prærien -ved Reindalen barnehage

Joh Alexandersens vei-ved Byggpartner Hammerfest

Fugleneskrysset -Fuglenesbukta (Midlertidig tatt inn som følge av anleggsarbeid)

Nedre Hauen -vis a vis eldreboligene

Storsvingen – Ved Coop Extra

Rørvikveien -på toppen ved Rørvikvannet

Havneveien -ved Bil & Bo mot Polarbase

Kvalsund – på plassen bak Coop

Mollasvingen -ved Essostasjonen

Baksalen -ved busstoppet i Blinken/ Freidigveien

Skaidi – vis a vis Best stasjonen.

Elektrisk/elektronisk avfall, hvitevarer og batterier leveres gratis til forhandlerne av slike varer. Disse har plikt til å ta i mot slikt avfall uten å ta gebyr. EE- avfall tas også imot på sorteringsanlegget på Grøtnes.

Levering av avfall på Grøtnes:

Husholdninger kan levere inntil 200 kg husholdningsavfall gratis pr. levering.

Gratis er også inntil 1000 kg farlig avfall fra hver husstand i året.

Bygningsavfall er betalingsvare fra første kilo.

Ved levering veies bil (og evt. tilhenger) inn over vekta. Instruksjoner på sortering gis hvis dette er nødvendig og avfall klassifiseres. Når levering/sortering er gjennomført veies bil (og evt. tilhenger) ut igjen og grunnlaget for evt. betaling/fakturering foreligger.

Inne i sorteringshallen sorteres avfallet av kunden i utplasserte oppsamlingsenheter. Se her for skisse over hallen. Den er nok aldri 100% korrekt da mengde og plassering tilpasses etter sesong. Vi vil i størst mulig grad forsøke å ha denne hallen betjent for å kunne bidra med råd og hjelp for å få best mulig sortering.

MOTTA NYHETSBREV

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev vil du som bruker og kunde
motta aktuell og nyttig informasjon fra oss pr. e-post.Ved å melde deg på aksepterer du at Finnmark Ressursselskap vil samle inn dine personopplysninger. Vi samler inn disse dataene for å kunne sende deg renovasjonsfaglig informasjon.