Farlig avfall fra husholdning.

I avfallsforskriften § 11-11.Husholdningenes opplysningsplikt om avfallets innhold:

 

Når en husholdning leverer farlig avfall, skal den så langt det er mulig gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper. Den som leverer farlig avfall, må sørge for at emballasjen er merket tydelig med disse opplysningene.