Priser på de vanligste fraksjonene
Alle priser er eks. mva. levert på Grøtnes.

Betong m/ armering  1890,- pr. tonn.
Betong u/ armering 520,- pr. tonn.
Trevirke            . 1800,- pr. tonn
Deponiavfall  2860,- pr. tonn
Hageavfall 0,- pr. tonn.
Usortert avfall 3070,- pr. tonn.
Brennbart avfall 2550,- pr. tonn.
Matavfall 2650,- pr. tonn.
Glass til gjenvinning 2000,- pr. tonn.
Brunpapp 0,- pr. tonn.
Isopor 5100,- pr. tonn.
Plast, myk 0,- pr. tonn.
Plast, hard 2860,- pr. tonn
Jord og grus 300,- pr. tonn.
Kabeltromler 4650,- pr. tonn.
PP- sekk 0,- pr. tonn.