Om Finnmark Ressursselskap

Velkommen til Finnmark Ressursselskap AS

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest  kommune. Selskapet ble etablert i 1987 og driver et regionalt mottak for de fleste typer avfall fra næringsvirksomhet, samt innsamling av husholdnings og fritidsrenovasjon for eierkommunene. Selskapet håndterer også sortert og usortert avfall for videre gjenvinning.

Besøk eierkommunens websider:

 
 

 

 

 

 

Kvalitetsstyring NS-EN ISO 9001:2015

Finnmark Ressursselskap AS er ISO 9001:2015 godkjent. Sertifikatet gjelder følgende områder: Avfallshåndtering, innsamling, mottak og sortering.

Miljøvennlig avfallshåndtering

Finnmark Ressursselskap AS legger stor vekt på miljøvennlig avfallshåndtering. Selskapet har som mål å være blant de aller beste på utsortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner. På den måten skal vi redusere avfall til deponi og fremme kildesortering både hos husholdninger og næring.

Sorteringsanlegg på Grøtnes

Administrasjon og sorteringsanlegg ligger på Grøtnes 17 km fra Hammerfest og 16 km fra Kvalsund tettsted. På anlegget kan både private og næringsliv sortere og levere de fleste typer avfall.

Åpningstider sorteringsanlegg

Mandag- Fredag                       08.00 – 15.00

Torsdager                                  08.00 – 18.30

Returpunkter og Miljøstasjoner

Kommunene har etablert Returpunkter for husholdningene for levering av gjennvinnbare ressurser. Det finnes også Miljøstasjoner for farlig avfall. Mere om dette finner du på: www.sortere.no

Sjekk under “informasjon” i toppmenyen om du finner det du lurer på, eller kontakt oss på telefon: +47 480 96 600.