Næring old

Innsamling og transport av næringsavfall utføres  med egne biler.
 
Finnmark Ressursselskap AS har levert tjenester for næringslivet siden slutten av 80-tallet og drevet  med kildesortering av næringsavfall i snart 15 år. Vi har også vært en samarbeidspartner i alle prosjekter innen olje og gass i Hammerfest der vi har mottatt avfall via andre transportører, eller hatt ansvaret selv for mottak av containere fra offshore og supplybåter via Polarbase. Næringsavfallet blir kjørt hit med en av våre egne biler, eksterne transportører eller av bedriftene selv. Gode kunnskaper rundt farlig avfall har vi også. Vi tilbyr etter fullmakt å deklarere farlig avfall for kunder på www.avfallsdeklarering.no Statoil har krav til sine underleverandører på dokumentasjon av rutiner, avvik og sluttbehandling. Dette resulterte i at Finnmark Ressursseskap AS skaffet seg ISO-godkjenning. Selskapet er i dag ISO 9001: 2015- godkjent.   Næringsbilene samler inn en type avfall hver ukedag For eksempel energifraksjon en dag, papp en annen. Grunnen til dette er at vi ikke blander det ferdig sorterte avfallet i bilen. Rutene er som følger: Mandager:  Brennbart restavfall. Tirsdager:  Glass + plast hver 14.dag og Rødcontainer (papir) + plast hver 14. dag. Onsdager:  Brennbart restavfall og papp på slutten av dagen. Torsdager:  Papp og matavfall på slutten av dagen. Fredager:  Brennbart restavfall. Næringskunder kan også bestille containere for optibag (vanlig kildesortert avfall – blå, rød, grønn, hvit pose) til for eksempel brakkerigger, skoler, cafe/gatekjøkken osv.