Miljøfyrtårn

Vi tar et viktig ansvar i det grønne skiftet.

Vi i Finnmark Ressursselskap ønsker å ta del i det grønne skiftet, og setter derfor et økt fokus på vårt miljøansvar. Vi ønsker å strekke oss lenger for å ta smarte valg med tanke på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Derfor er vi nå i gang med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. På den måten vil vi lage oss et godt grunnlag for å kunne levere bærekraftige løsninger og ha et godt arbeidsmiljø i lang tid fremover.

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 480 96 600
 
 

Vi tar gjerne imot innspill og tips på hvordan vi kan bli mer klima og miljøvennlige!

Har du gode innspill, send de gjerne inn i skjemaet under.