Endring av dunkstørrelse

Her finner du en oversikt oversikt over de mest vanlige dunkstørrelsene:

140 LITER

RESTAVFALL

240 LITER

RESTAVFALL

360 LITER

PAPIR

660 LITER

PAPIR