Definisjoner

Definisjoner på avfallsfraksjoner pr. 2013

Restavfall:

Restavfall er alt av avfall som ikke kan gjenvinnes, komposteres eller brennes. Et eksempel på restavfall (fra avfallsforskriften) er gipsplater. I nærmeste framtid vil mye av det som legges på deponi som restavfall bli forbudt å legge der.

Usortert avfall:

Samfengt avfall som vi sorterer for kundene. Usortert avfall må ikke inneholde farlig avfall, asbest, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall og EE-avfall.

Farlig avfall:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Batterier:

Hovedmengden av batterier som vi får levert til Miljøstasjoner og direkte til Grøtnes er blybatterier fra kjøretøyer og båter. Vi har også avtaler med flere bedrifter om innsamling av blybatterier ved behov. Der finnes også mange andre typer batterier som vi tar inn og kravene til sortering fra Batteriretur AS har økt de siste årene.

Betong u/ armering:

I denne fraksjonen leveres betong uten armering, teglstein, lecastein. Skal ikke inneholde steintøy, keramikk, porselen.

Betong med armering:

Betong med armeringsjern. Legges på mellomlager i nettboksen. Betongen knuses og armeringsjern skilles ut av FRS.

Bildekk:

Bildekk skal leveres som egen fraksjon. Skal ikke leveres i restavfall. Dekkene leveres gratis til forhandler.

Bildekk med felg:

For bildekk med felg tas det betaling for demontering av felgen.

Brennbart avfall:

Lav kvalitets papir der vi ikke har andre ordninger for gjenvinning enn energigjenvinning. Noe fuktighet og plastemballasje som for eksempel emballasje fra husholdnings produkter tillatt. Nærmere eksempler i vår sorteringsveileder. Presenninger, store plastflak, armerte papirsekker skal ikke i denne fraksjonen.

Brun papp:

Brunpapp leveres til Grøtnes i form av bølgepapp uten innblanding av aviser eller andre papirprodukter. (ved kvalitet 95/5). Pappen skal ikke innehold mer enn 5 % fuktighet.

Næringslivsplast:

Fellesbetegnelse som Grønt Punkt bruker for sine plastfraksjoner fra næringslivet Næringsplast er delt i følgende fraksjoner: “Folie”, “Hardplast”, “PP-sekk” og “Energi”. Årsaken er at gjenvinning av disse emballasjetypene krever forskjellige prosesser. I tillegg kommer fraksjoner som “EPS (Ekspandert polystyren – f eks Isopor®) og “Farlig avfallsemballasje”. Disse er regulert i egne avtaler.

Plastfolie næring:

• Merkekode 04, PELD og 02 PEHD. • Folien kan bestå av helt transparent klar folie, eller iblandet farget folie. • Farget folie med trykk, kan inneholde noen etiketter. Omfatter krympefolie, byggfolie, strekkfilm, bæreposer, sekker e.l. PP-sekk: Merkekode 05, PP (Polypropylen) .Tomme innersekker kan leveres med PP-sekken. OBS: Presenninger er ikke emballasje og skal ikke inn i fraksjonen. Ytterligere leveringsbetingelser, krav til sorteringsgrad/renhet, pressing etc. avtales

Husholdningsplast:

I innsamlingsordningen vil vi ha ren og tørr plastemballasje fra husholdningene. Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kan rengjøres med oppvaskbørsten. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, så gjør den bedre nytte i restavfallet.

Dette vil vi ha: poser, folie, begre, kanner, bokser og flasker av plast. Eksempelvis: Shampooflasker, kaffeposer, ostepakker, rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer

Dette vil vi ikke ha: Plastprodukter som ikke er emballasje, f.eks. leker, hagemøbler, bøtter, hageslanger, kjøkkenredskaper og annet kan ikke leveres i returordningen for plastemballasje. Heller ikke flasker og kanner som har inneholdt oljeprodukter, ekstremt brannfarlig eller giftig avfall.

Isopor (EPS) :

Fraksjonen omfatter emballasje, engangskasser, brett og -paller i EPS. Isopor legges i egen sortering og presses sammen for videre foredling.

Hardplast:

Større kanner (som ikke har rester etter farlig avfall), plastrør, fiskekasser, leker, hagemøbler, bøtter, hageslanger, containere, med mer.

Hard plastemballasje:

Hard plastemballasje (“flasker, kanner og brett”). Inkludert i fraksjonen er: plastflasker, -kanner, -brett, -spann, -dunker, -fat, -tønner, -beger, -potter, -paller, -hylser og lignende.Inkludert er også emballasje som har inneholdt farlig avfall, men som er tom og drypptørr. Det er derfor et krav for å håndtere denne fraksjonen at innsamler har nødvendig tillatelse fra fylkesmannen til å håndtere farlig avfall. Fraksjonen omfatter ikke: emballasje over 100 liter, ombruksemballasjekorker og kapsler (fra bryggerier), plast som ikke er emballasje (hagemøbler, bildeler, bygningsmaterialer, leker, produksjonsspill etc.) OBS: Emballasje med faremerkene; meget brannfarlig, giftig, meget giftig, oksiderende og eksplosivt skal aldri inn i fraksjonen selv om emballasjen er tom og tørr. Oljekanner o.l. skal tømmes så langt det er praktisk mulig, dvs. at emballasjen kan innholde en film av produktrester. Denne emballasjen skal holdes atskilt fra annen plastemballasje og legges i tette sekker med korken på slik at håndteringen kan skje lukket med minimal risiko for forurensning/søl. • Ytterligere leveringsbetingelser, krav til sorteringsgrad/renhet, pressing etc. avtales med materialgjenvinner / behandlingsanlegg.

Drikkekartong:

Kartong som er benyttet til melk, juice og saft. (melkekartonger skylles)

Trevirke, rent:

Trevirke fra nytt reisverk, paller eller annet som ikke er malt og som heller ikke inneholder fremmedelementer som beslag og lignende. Herunder hagetrær og kvist. Noe spiker kan tillates

Trevirke, malt/beiset:

Trevirke fra emballasje, bygg og anlegg, og riving som inneholder overflatebehandling i form av maling og beis. Her kan ikke hengsler, låsekasser, fjærer o.l være med. Bare tillatt med skruer og spiker.

H

Trevirke, trykkimpregnert:

Trykkimpregnert trevirke av både gammel og ny metode. Herunder også kreosot impregnert trevirke. Går inn under farlig avfall gruppen. Kan ikke flises (ulovlig) og grovkverning må gjøres forsiktig.

Trevirke, kreosot:

Trevirke som er impregnert med stoffet kreosot. Kreosotholdig trevirke benyttes ofte til kaistolper, telefonstolper, lysstolper og til stolper i kraftlinjeanlegg. Stolpene skal ikke inneholde bolter, kabler eller andre metallanretninger. Kan ikke flises (ulovlig) og grovkverning må gjøres forsiktig.

Trevirke, kabeltromler:

Kabeltromler er trevirke montert sammen med kraftige stålstenger og bolter. Den forholdsvis høye prisen skyldes at det er inkludert demontering av kabeltrommelen. Her kan kunden selv demontere tromlene og levere trevirket og stålet hver for seg.

Glass/metallemballsje:

Alt av glass- og metallemballasje som har inneholdt næringsmidler eller matvarer kan av husholdning leveres i returpunktene eller til Grøtnes. Vi har også henteordninger for næringslivet. De kan også selv kan levere direkte til Grøtnes.

Dette kan leveres som glass og metallemballasje: Glass: drikkeglass, knust glass, vin- og spritflasker (Vinmonopolet tar ikke lenger i mot), engangsflasker, dressingflasker, syltetøy- og konserveringsglass Metallemballasje – hermetikkbokser fra matvarer, hund- og kattemat, aluminiumsprodukter metallbokser som det ikke er pant på, tuber fra kaviar, ost og lignende, metall-lokk fra konserveringsglass og flasker, aluminiumsfolie.

Dette kan ikke leveres som glass og metallemballasje: Glass: Ildfast glass, vindusglass som kan inneholde PCB, speil, plastflasker og annen plastemballasje, porselen, krystall og keramikk, lyspærer, sparepærer og lysstoffrør, plastkorker, emballasje som det har vært kjemikalier, maling, lakk og lignende (farlig avfall). Metallemballasje: Bokser fra lim, farge, fargespray, lakk, løsningsmidler, plantevernmidler, batterier, strykejern og andre varer som inneholder metalldeler og annet metall som ikke er emballasje (stålstenger og andre stålgjenstander). Glass og metall blir sortert, kontrollert og lagt i glasscontainere på Grøtnes.

Vindu:

Alle typer vinduer med rent vanlig glass. Alle isolerglass blir kontrollert slik at man ikke får PCB- holdige glass innblandet. Deretter blir glasset knust slik at trerammen blir igjen. Glasset går i glasscontainer og trerammen går i restavfall. Aluminiumsrammer går i beholder for metaller.

Vindu, PCB-holdig:

Isolérglass produsert på 60- og 70-tallet ble forseglet med PCB-holdig lim. Mesteparten av norske isolérglass fra tiden 1965 -75 ble produsert med PCB. Det er bare vinduer som er produsert etter 1975 (norske) eller 1980 (utenlandske) som kan fritas for PCB-mistanke. Vinduer produsert før disse årstallene kan kun fritas for PCB-mistanke dersom det foreligger en kjemisk analyse. Er man i tvil om produksjonsdato betraktes isolerglasset som PCB-holdig.

Matavfall/våtorganisk:

Biologisk nedbrytbart avfall, også benevnt som våtorganisk avfall. Videre beskrivelse i vår sorteringsveileder.

EE-avfall:

Elektrisk- og elektronisk avfall. Et EE-produkt er et produkt som er avhengig av elektrisk strøm fra strømnett eller batteri for å fungere. Når samme produkt kastes betegnes det som EE-avfall.

Småelektronikk:

Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PC’er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer, etc. TV/monitorer: Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma)

Hvitevarer:

Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, tørkeskap, etc. (se egen liste over forskjellige typer hvitevarer).

Kuldemøbler:

Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Elektronikk: Radio og tv, PC og skjerm, Stereo, spillere, forsterkere og høytalere. Vifteovner og varmeovner med støpsel.

Renas (næringselektro):

Navnet RENAS står for ”Returselskapet for næringselektro” (se egen liste over forskjellige typer næringselektro). Renas som fraksjonsbetegnelse benyttes ofte synonymt med næringselektro.

Renas (småkabel): Nettkabel, signalkabler, skjøteledninger samt lampettledning.

Renas (storkabel): Større kabler uten innblanding av småkabel

Renas (stort):

Trafoer, elskap, eltavler, elektromotorer og lignende Hovedsakelig fra firmaer og kraftlag. Også fra bygg og anleggsbransjen i forbindelse med rivingsarbeider.

Renas (smått):

Lamper, armatur, panelovner etc. (se egen liste over forskjellige typer næringselektro).

Skrapstål kl A:

Rent skrapjern som er innenfor format på maks. 0,5×0,5×1,5 meter.

Skrapstål klipp:

Relativt rent skrapstål men større enn stål innenfor format og må mellomlagres for klipping og videre sortering av skraphandler. Vi må avpasse vår innsats i forhold til den pris vi kan få fra skraphandler.

Skrapstål komplekst:

Urent skrapstål, gjerne konstruksjoner med andre metaller og stoffer i sammenføyd form, der eneste økonomiske behandling er neddeling og pressing for forsendelse til defragmenteringsanlegg. Skraphandler står for denne jobben.

Hageavfall:

Hagetrær, kvist, jord og gress/løv. Jord og gress blir lagt på Grøtnes og hagetrær blir fliset/knust og levert som energifraksjon for varmeanlegg i Sverige.

 

MOTTA NYHETSBREV

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev vil du som bruker og kunde
motta aktuell og nyttig informasjon fra oss pr. e-post.Ved å melde deg på aksepterer du at Finnmark Ressursselskap vil samle inn dine personopplysninger. Vi samler inn disse dataene for å kunne sende deg renovasjonsfaglig informasjon.