Ditt regionale mottak for de fleste typer avfall

AKTUELT

Din miljøvennlige ressurs for avfallshåndtering

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest og Kvalsund kommuner. Selskapet ble etablert i 1987 og driver et regionalt mottak for de fleste typer avfall fra næringsvirksomhet, samt innsamling av husholdnings og fritidsrenovasjon for eierkommunene. Selskapet håndterer også sortert og usortert avfall for videre gjenvinning.

  • Tokyoflyet

  • Kompaktoren

  • Ny Kvalsundbil

  • Grønnpose

KONTAKT