AKTUELT

OM FINNMARK RESSURSSELSKAP

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest kommune. Selskapet ble etablert i 1987 og driver et regionalt mottak for de fleste typer avfall fra næringsvirksomhet, samt innsamling av husholdnings og fritidsrenovasjon for eierkommunen. Selskapet håndterer også sortert og usortert avfall for videre gjenvinning.

MILJØFYRTÅRN

Finnmark Ressursselskap AS er din miljøvennlige ressurs for avfallshåndtering. Vi i Finnmark Ressursselskap ønsker å ta del i det grønne skiftet, og setter derfor et økt fokus på vårt miljøansvar. Vi ønsker å strekke oss lenger for å ta smarte valg med tanke på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan bli mer klima og miljøvennlige!

Klikk for score rating.
Klikk for sertifikat
Klikk for sertifikat

KONTAKT